Danh sách doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng

Có tổng số 16 công ty khu vực Xã Đại Đồng.

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CHế BIếN LâM SảN THIêN AN

Mã số thuế: 5200866123 - Thành lập ngày: 11/08/2016
Địa chỉ: Thôn Đồng Đao - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái

CôNG TY TNHH MAVIN YêN BìNH

Mã số thuế: 5200865497 - Thành lập ngày: 01/08/2016
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái

Vãng Lai - Xã Đại Đồng

Mã số thuế: 5200824589 - Thành lập ngày: 01/10/2015
Địa chỉ: Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Thiên Phát Fd

Mã số thuế: 5200818391 - Thành lập ngày: 16/03/2015
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Cẩu Và Vận Tải Ngọc Ngân

Mã số thuế: 5200801831 - Thành lập ngày: 28/11/2013
Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa

Công Ty Cổ Phần Sơn Đảo

Mã số thuế: 5200766834 - Thành lập ngày: 19/06/2012
Địa chỉ: Thôn 11 - Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn

Công Ty TNHH Xây Lắp Công Nghiệp Eat

Mã số thuế: 5200631259 - Thành lập ngày: 09/04/2011
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Sơn

Mã số thuế: 5200472778 - Thành lập ngày: 16/11/2009
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Trường mầm non xã Đại Đồng

Mã số thuế: 5200409494 - Thành lập ngày: 12/06/2009
Địa chỉ: Rộc Trần, xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục mầm non

Trường tiểu học Đại Đồng

Mã số thuế: 5200409529 - Thành lập ngày: 12/06/2009
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục tiểu học

Chi nhánh công ty cổ phần Bảo Minh tại Yên Bái ( Trang trại xanh )

Mã số thuế: 0304182400-001 - Thành lập ngày: 23/05/2008
Địa chỉ: Thôn 1, xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hợp Hoa

Mã số thuế: 5200288514 - Thành lập ngày: 21/04/2008
Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải đường bộ khác

Trại giống Thuỷ sản Yên bình

Mã số thuế: 5200282054 - Thành lập ngày: 21/11/2007
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Công Ty TNHH Du Lịch Và Xây Dựng Trâu Vàng

Mã số thuế: 5200209248 - Thành lập ngày: 27/01/2003
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đại Đồng

Mã số thuế: 5200150971 - Thành lập ngày: 09/11/1998
Địa chỉ: Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đại Đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình

Mã số thuế: 5200106556 - Thành lập ngày: 05/09/1998
Địa chỉ: Thôn Hương Lý - Xã Đại đồng - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Nghành nghề kinh doanh: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

  • 1