Danh sách doanh nghiệp tại Xã Suối Tân

Có tổng số 102 công ty khu vực Xã Suối Tân.

Công Ty TNHH Tm&dv Minh Sương

Mã số thuế: 4201905292 - Thành lập ngày: 31/08/2020
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn gạo

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sagota Nam Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201894428 - Thành lập ngày: 19/06/2020
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ uống

Công Ty TNHH Suối Tân Land

Mã số thuế: 4201894474 - Thành lập ngày: 19/06/2020
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Đại An Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201884860 - Thành lập ngày: 30/03/2020
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Công Ty TNHH In Phúc Hiếu

Mã số thuế: 4201877447 - Thành lập ngày: 07/02/2020
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: In ấn

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Green House

Mã số thuế: 4201873932 - Thành lập ngày: 24/12/2019
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công Ty TNHH Dafuta

Mã số thuế: 4201867470 - Thành lập ngày: 25/10/2019
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Tmdv Sơn Thủy

Mã số thuế: 4201847611 - Thành lập ngày: 03/06/2019
Địa chỉ: Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Môi Trường An Khang

Mã số thuế: 4201843085 - Thành lập ngày: 04/05/2019
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ba Thuận

Mã số thuế: 4201827453 - Thành lập ngày: 10/01/2019
Địa chỉ: Tổ 8, thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Giải Pháp Kế Toán Thuế Cat

Mã số thuế: 4201801455 - Thành lập ngày: 12/07/2018
Địa chỉ: Tổ 12, Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ liên quan đến in

Công Ty TNHH Mariso Việt Nam

Mã số thuế: 4201800980 - Thành lập ngày: 10/07/2018
Địa chỉ: Lô B8 và 1 phần B9 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Tmdv Và Đầu Tư Quốc Hải

Mã số thuế: 4201800194 - Thành lập ngày: 03/07/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công Ty TNHH Du Lịch Thiên Ân Phát

Mã số thuế: 4201799189 - Thành lập ngày: 27/06/2018
Địa chỉ: Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Đại lý du lịch

Công Ty TNHH Feida Seafood Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201795346 - Thành lập ngày: 30/05/2018
Địa chỉ: Lô B12 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty Cổ Phần Phú Điền Lâm

Mã số thuế: 4201783615 - Thành lập ngày: 26/03/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Định Văn Cl

Mã số thuế: 4201782072 - Thành lập ngày: 15/03/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ ăn uống khác

Công Ty TNHH Đồ Hộp Hải Vương

Mã số thuế: 4201780170 - Thành lập ngày: 27/02/2018
Địa chỉ: Lô G1,G2,G3,G4,G5,G12 và 1 phần G6 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Vĩ Hùng Seafood

Mã số thuế: 4201775893 - Thành lập ngày: 13/01/2018
Địa chỉ: Đội 04, Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Minh Quang

Mã số thuế: 4201766722 - Thành lập ngày: 03/11/2017
Địa chỉ: Cây Xoài, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Il Shin

Mã số thuế: 4201761192 - Thành lập ngày: 26/09/2017
Địa chỉ: Lô J5 Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Kho Lạnh Biển Sáng

Mã số thuế: 4201752409 - Thành lập ngày: 24/07/2017
Địa chỉ: Lô I10-I11-I12 Khu công nghiệp Suối dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Cafe Năm Có

Mã số thuế: 4201743612 - Thành lập ngày: 29/05/2017
Địa chỉ: Km 21 Quốc Lộ 1A, Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đức Hiếu

Mã số thuế: 4201741365 - Thành lập ngày: 16/05/2017
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Nhựa Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201727593 - Thành lập ngày: 22/02/2017
Địa chỉ: Lô N12, Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201703190 - Thành lập ngày: 11/08/2016
Địa chỉ: Lô A4-A8 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Fnano

Mã số thuế: 4201699579 - Thành lập ngày: 19/07/2016
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Shin Woo Tech

Mã số thuế: 4201695944 - Thành lập ngày: 23/06/2016
Địa chỉ: Lô B12 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty TNHH An Phước Sunpo

Mã số thuế: 4201676476 - Thành lập ngày: 03/02/2016
Địa chỉ: Lô C7-8-9, KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH S-Global Việt Nam

Mã số thuế: 4201676028 - Thành lập ngày: 29/01/2016
Địa chỉ: Lô G8, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác muối

Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201674969 - Thành lập ngày: 21/01/2016
Địa chỉ: Lô B10-11 Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Tinh

Mã số thuế: 4201674623 - Thành lập ngày: 20/01/2016
Địa chỉ: Lô F3 và F4 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Phúc Nam Đồng

Mã số thuế: 4201667866 - Thành lập ngày: 26/11/2015
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Viết Quang

Mã số thuế: 4201662177 - Thành lập ngày: 13/10/2015
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Giấy Tân Hưng Long

Mã số thuế: 4201660412 - Thành lập ngày: 29/09/2015
Địa chỉ: Lô D5, D6, D7, D12, D13, D14 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Sản Xuất Quang Phước

Mã số thuế: 4201658251 - Thành lập ngày: 11/09/2015
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Xây Dựng Đô Thị Xanh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201657120 - Thành lập ngày: 01/09/2015
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Phú - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chín Sao Vàng Nha Trang

Mã số thuế: 4201643262 - Thành lập ngày: 11/05/2015
Địa chỉ: Đội 4 thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Công Ty TNHH Đá Tự Nhiên Minh Ngọc

Mã số thuế: 4201640021 - Thành lập ngày: 09/04/2015
Địa chỉ: Lô C 02 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Tm Và Dv Vận Tải Cường Vũ

Mã số thuế: 4201637188 - Thành lập ngày: 18/03/2015
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam

Mã số thuế: 4201620427 - Thành lập ngày: 04/11/2014
Địa chỉ: Lô A4-A8 Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Anh Thư Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201618869 - Thành lập ngày: 23/10/2014
Địa chỉ: QL1A, thôn Vĩnh Phú - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

Công Ty TNHH Năng Lượng Sinh Khối Khánh Việt

Mã số thuế: 4201618146 - Thành lập ngày: 16/10/2014
Địa chỉ: thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi Nhánh Nha Trang - Công Ty TNHH Một Thành Viên Khí Hóa Lỏng Việt Nam

Mã số thuế: 3603179151-003 - Thành lập ngày: 06/09/2014
Địa chỉ: đường số 4, lô K, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Long Hào

Mã số thuế: 4201608229 - Thành lập ngày: 31/07/2014
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hưng Thịnh Phát

Mã số thuế: 4201608187 - Thành lập ngày: 31/07/2014
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường An Khang

Mã số thuế: 4201604344 - Thành lập ngày: 02/07/2014
Địa chỉ: Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thủy

Mã số thuế: 4201580245 - Thành lập ngày: 02/12/2013
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Chi nhánh Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201579401 - Thành lập ngày: 22/11/2013
Địa chỉ: Lô A9 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xuất bản phần mềm

Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Diệu Hoa

Mã số thuế: 4201573209 - Thành lập ngày: 18/09/2013
Địa chỉ: Lô D4 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu