Danh sách doanh nghiệp tại Xã Suối Tân

Có tổng số 100 công ty khu vực Xã Suối Tân.

Công Ty TNHH In Phúc Hiếu

Mã số thuế: 4201877447 - Thành lập ngày: 07/02/2020
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: In ấn

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Green House

Mã số thuế: 4201873932 - Thành lập ngày: 24/12/2019
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công Ty TNHH Dafuta

Mã số thuế: 4201867470 - Thành lập ngày: 25/10/2019
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Tmdv Sơn Thủy

Mã số thuế: 4201847611 - Thành lập ngày: 03/06/2019
Địa chỉ: Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ Môi Trường An Khang

Mã số thuế: 4201843085 - Thành lập ngày: 04/05/2019
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ba Thuận

Mã số thuế: 4201827453 - Thành lập ngày: 10/01/2019
Địa chỉ: Tổ 8, thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Giải Pháp Kế Toán Thuế Cat

Mã số thuế: 4201801455 - Thành lập ngày: 12/07/2018
Địa chỉ: Tổ 12, Thôn Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ liên quan đến in

Công Ty TNHH Mariso Việt Nam

Mã số thuế: 4201800980 - Thành lập ngày: 10/07/2018
Địa chỉ: Lô B8 và 1 phần B9 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Tmdv Và Đầu Tư Quốc Hải

Mã số thuế: 4201800194 - Thành lập ngày: 03/07/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công Ty TNHH Du Lịch Thiên Ân Phát

Mã số thuế: 4201799189 - Thành lập ngày: 27/06/2018
Địa chỉ: Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Đại lý du lịch

Công Ty TNHH Feida Seafood Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201795346 - Thành lập ngày: 30/05/2018
Địa chỉ: Lô B12 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty Cổ Phần Phú Điền Lâm

Mã số thuế: 4201783615 - Thành lập ngày: 26/03/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Định Văn Cl

Mã số thuế: 4201782072 - Thành lập ngày: 15/03/2018
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ ăn uống khác

Công Ty TNHH Đồ Hộp Hải Vương

Mã số thuế: 4201780170 - Thành lập ngày: 27/02/2018
Địa chỉ: Lô G1,G2,G3,G4,G5,G12 và 1 phần G6 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Vĩ Hùng Seafood

Mã số thuế: 4201775893 - Thành lập ngày: 13/01/2018
Địa chỉ: Đội 04, Dầu Sơn, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Minh Quang

Mã số thuế: 4201766722 - Thành lập ngày: 03/11/2017
Địa chỉ: Cây Xoài, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Il Shin

Mã số thuế: 4201761192 - Thành lập ngày: 26/09/2017
Địa chỉ: Lô J5 Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Kho Lạnh Biển Sáng

Mã số thuế: 4201752409 - Thành lập ngày: 24/07/2017
Địa chỉ: Lô I10-I11-I12 Khu công nghiệp Suối dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Cafe Năm Có

Mã số thuế: 4201743612 - Thành lập ngày: 29/05/2017
Địa chỉ: Km 21 Quốc Lộ 1A, Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Đức Hiếu

Mã số thuế: 4201741365 - Thành lập ngày: 16/05/2017
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Đồng Cau, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Nhựa Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201727593 - Thành lập ngày: 22/02/2017
Địa chỉ: Lô N12, Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201703190 - Thành lập ngày: 11/08/2016
Địa chỉ: Lô A4-A8 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Fnano

Mã số thuế: 4201699579 - Thành lập ngày: 19/07/2016
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Shin Woo Tech

Mã số thuế: 4201695944 - Thành lập ngày: 23/06/2016
Địa chỉ: Lô B12 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Công Ty TNHH An Phước Sunpo

Mã số thuế: 4201676476 - Thành lập ngày: 03/02/2016
Địa chỉ: Lô C7-8-9, KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH S-Global Việt Nam

Mã số thuế: 4201676028 - Thành lập ngày: 29/01/2016
Địa chỉ: Lô G8, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác muối

Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201674969 - Thành lập ngày: 21/01/2016
Địa chỉ: Lô B10-11 Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Tinh

Mã số thuế: 4201674623 - Thành lập ngày: 20/01/2016
Địa chỉ: Lô F3 và F4 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Phúc Nam Đồng

Mã số thuế: 4201667866 - Thành lập ngày: 26/11/2015
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Viết Quang

Mã số thuế: 4201662177 - Thành lập ngày: 13/10/2015
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Giấy Tân Hưng Long

Mã số thuế: 4201660412 - Thành lập ngày: 29/09/2015
Địa chỉ: Lô D5, D6, D7, D12, D13, D14 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Sản Xuất Quang Phước

Mã số thuế: 4201658251 - Thành lập ngày: 11/09/2015
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Xây Dựng Đô Thị Xanh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201657120 - Thành lập ngày: 01/09/2015
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Phú - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chín Sao Vàng Nha Trang

Mã số thuế: 4201643262 - Thành lập ngày: 11/05/2015
Địa chỉ: Đội 4 thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Công Ty TNHH Đá Tự Nhiên Minh Ngọc

Mã số thuế: 4201640021 - Thành lập ngày: 09/04/2015
Địa chỉ: Lô C 02 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Tm Và Dv Vận Tải Cường Vũ

Mã số thuế: 4201637188 - Thành lập ngày: 18/03/2015
Địa chỉ: Thôn Đồng Cau - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam

Mã số thuế: 4201620427 - Thành lập ngày: 04/11/2014
Địa chỉ: Lô A4-A8 Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Anh Thư Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201618869 - Thành lập ngày: 23/10/2014
Địa chỉ: QL1A, thôn Vĩnh Phú - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

Công Ty TNHH Năng Lượng Sinh Khối Khánh Việt

Mã số thuế: 4201618146 - Thành lập ngày: 16/10/2014
Địa chỉ: thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi Nhánh Nha Trang - Công Ty TNHH Một Thành Viên Khí Hóa Lỏng Việt Nam

Mã số thuế: 3603179151-003 - Thành lập ngày: 06/09/2014
Địa chỉ: đường số 4, lô K, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Long Hào

Mã số thuế: 4201608229 - Thành lập ngày: 31/07/2014
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hưng Thịnh Phát

Mã số thuế: 4201608187 - Thành lập ngày: 31/07/2014
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường An Khang

Mã số thuế: 4201604344 - Thành lập ngày: 02/07/2014
Địa chỉ: Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thủy

Mã số thuế: 4201580245 - Thành lập ngày: 02/12/2013
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Chi nhánh Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu (nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4201579401 - Thành lập ngày: 22/11/2013
Địa chỉ: Lô A9 KCN Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Xuất bản phần mềm

Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Diệu Hoa

Mã số thuế: 4201573209 - Thành lập ngày: 18/09/2013
Địa chỉ: Lô D4 Khu Công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục PN Kiểu Pháp (VN) nộp LPTB

Mã số thuế: 4201557126-001 - Thành lập ngày: 05/09/2013
Địa chỉ: Lô C10-11, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Tm-Dv Kim Tuyến

Mã số thuế: 4201570173 - Thành lập ngày: 20/08/2013
Địa chỉ: Thôn Cây Xoài - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trí Nguyễn

Mã số thuế: 4201561281 - Thành lập ngày: 31/05/2013
Địa chỉ: lô A9, Khu công nghiệp Suối Dầu - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Công Ty TNHH Vân

Mã số thuế: 4201561147 - Thành lập ngày: 30/05/2013
Địa chỉ: Thôn Dầu Sơn - Xã Suối Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh