Danh sách doanh nghiệp tại Thị Trấn Đức Giang

Có tổng số 11 công ty khu vực Thị Trấn Đức Giang.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại CHC

Mã số thuế: 0101433440 - Thành lập ngày: 02/01/2004
Địa chỉ: 408/10 Ngô Gia Tự, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn chuyên doanh khác

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng 199

Mã số thuế: 0101419132 - Thành lập ngày: 18/11/2003
Địa chỉ: Số 391 đường Ngô gia tự, thị trấn đức giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn chuyên doanh khác

Công ty TNHH vẻ đẹp mỹ nghệ

Mã số thuế: 0101407271 - Thành lập ngày: 10/10/2003
Địa chỉ: Số 407 đường Ngô Gia Tự, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công ty cổ phần thép Nhật Việt

Mã số thuế: 0101360584 - Thành lập ngày: 13/05/2003
Địa chỉ: Số 53 đường Đức Giang, thị trấn đức giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn chuyên doanh khác

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đức Giang

Mã số thuế: 0101349478 - Thành lập ngày: 10/04/2003
Địa chỉ: Số 182 phố Đức Giang, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công ty TNHH vận tải Quang Huy

Mã số thuế: 0101345956 - Thành lập ngày: 01/04/2003
Địa chỉ: Số 29 ngõ 53/49/2 phố Đức Giang, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải đường bộ khác

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trương Chính

Mã số thuế: 0101324868 - Thành lập ngày: 16/01/2003
Địa chỉ: 17 phố Đức Giang, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty cổ phần Gia Phát

Mã số thuế: 0101310745 - Thành lập ngày: 09/12/2002
Địa chỉ: Số 109 ngõ 53 phố Đức Giang, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0101310135 - Thành lập ngày: 06/12/2002
Địa chỉ: Số 17 khối 10, thị trấn Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Công ty TNHH Thương mại & tiếp thị xã hội hà nội

Mã số thuế: 0101091236 - Thành lập ngày: 22/01/2001
Địa chỉ: 203 Ngô gia tự, thị trấn đức giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Đại lý, môi giới, đấu giá

Xí nghiệp dịch vụ xăng dầu và cơ khí

Mã số thuế: 0100107564-003 - Thành lập ngày: 02/07/1998
Địa chỉ: Thị trấn Đức giang - Quận Long Biên - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

  • 1