Danh sách doanh nghiệp tại Phường Điện Biên Phủ

Có tổng số 4 công ty khu vực Phường Điện Biên Phủ.

Công ty TNHH Hoàng Anh Hương

Mã số thuế: 0104186888 - Thành lập ngày: 30/09/2009
Địa chỉ: Số 15E Sơn Tây, phường Điện Biên Phủ - Quận Ba Đình - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Minh Trí

Mã số thuế: 0104004305 - Thành lập ngày: 30/06/2009
Địa chỉ: Số 57 Trần Phú, phường Điện Biên Phủ - Quận Ba Đình - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và kinh doanh dung môi Thành Đạt

Mã số thuế: 0102925653 - Thành lập ngày: 24/09/2008
Địa chỉ: Số 17 Trần Phú, Phường Điện Biên Phủ - Quận Ba Đình - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty cổ phần vận tải Đại Thắng

Mã số thuế: 0101573790 - Thành lập ngày: 30/11/2004
Địa chỉ: Số nhà 12 phố Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ - Quận Ba Đình - Hà Nội
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải đường bộ khác

  • 1