Danh sách doanh nghiệp tại Bắc Cạn

Có tổng số 2.328 công ty khu vực Bắc Cạn.

Công Ty Cổ Phần Hoàng Long Bắc Kạn - Chợ Mới

Mã số thuế: 4700264037 - Thành lập ngày: 14/09/2016
Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Hải

Mã số thuế: 4700263996 - Thành lập ngày: 14/09/2016
Địa chỉ: Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Đại Phúc

Mã số thuế: 4700263989 - Thành lập ngày: 14/09/2016
Địa chỉ: Thôn Cao Thanh - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Mã số thuế: 4700263869 - Thành lập ngày: 01/09/2016
Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837 - Thành lập ngày: 31/08/2016
Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Mã số thuế: 4700263844 - Thành lập ngày: 31/08/2016
Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812 - Thành lập ngày: 26/08/2016
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028 - Thành lập ngày: 25/08/2016
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN

Mã số thuế: 4700263788 - Thành lập ngày: 19/08/2016
Địa chỉ: Thôn Nà Nàng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650 - Thành lập ngày: 10/08/2016
Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Mã số thuế: 4700263629 - Thành lập ngày: 08/08/2016
Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611 - Thành lập ngày: 05/08/2016
Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Mã số thuế: 4700263481 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Mã số thuế: 4700263523 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263509 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Mã số thuế: 4700263516 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG YếN BắC KạN

Mã số thuế: 4700263467 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Mã số thuế: 4700263474 - Thành lập ngày: 02/08/2016
Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014 - Thành lập ngày: 28/07/2016
Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Mã số thuế: 4700263428 - Thành lập ngày: 26/07/2016
Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Mã số thuế: 4700263403 - Thành lập ngày: 25/07/2016
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379 - Thành lập ngày: 22/07/2016
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315 - Thành lập ngày: 19/07/2016
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Nhà Sạch 24h

Mã số thuế: 4700263178 - Thành lập ngày: 13/07/2016
Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 4700263146 - Thành lập ngày: 06/07/2016
Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm - Xã Sĩ Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040 - Thành lập ngày: 24/06/2016
Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026 - Thành lập ngày: 23/06/2016
Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tkh

Mã số thuế: 4700263001 - Thành lập ngày: 22/06/2016
Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Ngọc Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263019 - Thành lập ngày: 22/06/2016
Địa chỉ: 15 Tổ 11A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục mầm non

HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960 - Thành lập ngày: 15/06/2016
Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn

Công Ty TNHH Rừng Xanh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262914 - Thành lập ngày: 10/06/2016
Địa chỉ: Bản Phố - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897 - Thành lập ngày: 07/06/2016
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865 - Thành lập ngày: 03/06/2016
Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833 - Thành lập ngày: 01/06/2016
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826 - Thành lập ngày: 01/06/2016
Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601239488-001 - Thành lập ngày: 19/05/2016
Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262689 - Thành lập ngày: 18/05/2016
Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576 - Thành lập ngày: 16/05/2016
Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Khai thác quặng sắt

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Thành T&T

Mã số thuế: 4700262294 - Thành lập ngày: 29/04/2016
Địa chỉ: Tổ 1 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Đại Thành

Mã số thuế: 4700262287 - Thành lập ngày: 29/04/2016
Địa chỉ: Ngõ 51, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 3 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248 - Thành lập ngày: 27/04/2016
Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Điều hành tua du lịch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223 - Thành lập ngày: 26/04/2016
Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Nam Huế

Mã số thuế: 4700262142 - Thành lập ngày: 25/04/2016
Địa chỉ: Số 119, tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Hoàng Anh

Mã số thuế: 4700262135 - Thành lập ngày: 25/04/2016
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn tổng hợp

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128 - Thành lập ngày: 22/04/2016
Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Trương Đức

Mã số thuế: 4700262110 - Thành lập ngày: 21/04/2016
Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262061 - Thành lập ngày: 14/04/2016
Địa chỉ: 72 Tổ 11A - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015 - Thành lập ngày: 13/04/2016
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi Nhánh Công Ty TNHH 831 An Khánh Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601171159-001 - Thành lập ngày: 13/04/2016
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022 - Thành lập ngày: 13/04/2016
Địa chỉ: Thôn ủm Đon - Xã Yên Mỹ - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn
Nghành nghề kinh doanh: Trồng cây gia vị, cây dược liệu