Danh sách công ty liên quan đến từ khóa Huyện Trảng Bom

538.154 công ty phù hợp với Huyện Trảng Bom:

Huyện đoàn Trảng Bom

Mã số thuế: 3603292781 - Thành lập ngày: 02/07/2015
Địa chỉ: kp 3, TT Trảng Bom - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Huyện Đoàn Trảng Bom

Mã số thuế: 3602007128 - Thành lập ngày: 24/07/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Trường Tiểu Học Trảng Bom

Mã số thuế: 3602026138 - Thành lập ngày: 04/08/2009
Địa chỉ: KP1, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục tiểu học

Huyện ủy - Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602028512 - Thành lập ngày: 06/08/2009
Địa chỉ: KP4, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Thanh tra huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3603285914 - Thành lập ngày: 28/05/2015
Địa chỉ: đường 29/4 kp 3, - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của các tổ chức khác

Công an huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3603075603 - Thành lập ngày: 10/09/2013
Địa chỉ: kp 5 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

UBND thị trấn Trảng Bom

Mã số thuế: 3600264296 - Thành lập ngày: 19/03/1999
Địa chỉ: Khu phố 1 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Bưu điện Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600282721-051 - Thành lập ngày: 12/12/1998
Địa chỉ: QL1, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Viễn thông

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Trảng Bom

Mã số thuế: 0300608092-062 - Thành lập ngày: 13/01/2014
Địa chỉ: B4-B5, Khu nhà ở Bắc, Quốc lộ 1A - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Phòng Y Tế Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602086144 - Thành lập ngày: 17/09/2009
Địa chỉ: Kp3 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động y tế dự phòng

Đội đo đạc huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600432751 - Thành lập ngày: 11/10/1999
Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Thống nhất - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600888978 - Thành lập ngày: 22/05/2007
Địa chỉ: KP 5, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục nghề nghiệp

Phòng Thống Kê Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602093261 - Thành lập ngày: 23/09/2009
Địa chỉ: Kp 3. Đường Nguyễn Huệ - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Liên Đoàn lao Động Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602071370 - Thành lập ngày: 08/09/2009
Địa chỉ: Đường 30/4 Kp3 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Hội Nông Dân Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602055964 - Thành lập ngày: 28/08/2009
Địa chỉ: Kp 3 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Trồng cây ăn quả

Phòng Kinh Tế Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602056037 - Thành lập ngày: 28/08/2009
Địa chỉ: Kp 3 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Tòa án Nhân Dân Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602153665 - Thành lập ngày: 30/10/2009
Địa chỉ: KP3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602039680 - Thành lập ngày: 13/08/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc

Hội Phụ Nữ Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602028417 - Thành lập ngày: 06/08/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của công đoàn

Đài Truyền Thanh Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602028093 - Thành lập ngày: 06/08/2009
Địa chỉ: Đường 30/4 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Hạt Kiểm Lâm Trảng Bom - Thống Nhất

Mã số thuế: 3602026152 - Thành lập ngày: 04/08/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trung Tâm Y Tế Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600976504 - Thành lập ngày: 25/02/2008
Địa chỉ: Thị Trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động y tế dự phòng

Chi Cục thuế Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600363307-011 - Thành lập ngày: 12/05/2005
Địa chỉ: Thi Trấn Trảng Bom - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Phòng GD&ĐT Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602011808 - Thành lập ngày: 27/07/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

HTX Chợ Thị Trấn Trảng Bom

Mã số thuế: 3602452873 - Thành lập ngày: 25/01/2011
Địa chỉ: KP1,Thị Trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Văn Phòng Thừa Phát Lại Trảng Bom

Mã số thuế: 3603153428 - Thành lập ngày: 05/03/2014
Địa chỉ: 12C đường 4, KDC Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600269086 - Thành lập ngày: 19/03/1999
Địa chỉ: TT, Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Xí Nghiệp Khai Thác Đá Trảng Bom

Mã số thuế: 0301441939-004 - Thành lập ngày: 22/01/2002
Địa chỉ: Sông Trầu - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Khai khoáng khác

Cửa Hàng Xăng Dầu Trảng Bom

Mã số thuế: 3600661303-005 - Thành lập ngày: 19/03/2009
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Khu phố 3 - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602056319 - Thành lập ngày: 29/08/2009
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ Kp3 TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Giáo dục khác

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602018585 - Thành lập ngày: 30/07/2009
Địa chỉ: KP3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602325755 - Thành lập ngày: 04/06/2010
Địa chỉ: Kp 1 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Thư Viện - Nhà Truyền Thống Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602880903 - Thành lập ngày: 27/07/2012
Địa chỉ: Đường Trường Chinh Kp 4 - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động thư viện và lưu trữ

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602874177 - Thành lập ngày: 20/07/2012
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ Kp 2 - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3603301683 - Thành lập ngày: 12/08/2015
Địa chỉ: kp 3, TT Trảng Bom - Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Ban Quản Lý Dự án Huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3602011893 - Thành lập ngày: 27/07/2009
Địa chỉ: Kp3, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của các tổ chức khác

Bưu Điện huyện Trảng Bom- Bưu điện Tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600961667-007 - Thành lập ngày: 21/02/2008
Địa chỉ: QL 1A , TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Bưu chính

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600269015 - Thành lập ngày: 19/03/1999
Địa chỉ: Khu Phố 3 Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

CN Trảng Bom - Công ty TNHH Thành Thái

Mã số thuế: 3601010008-003 - Thành lập ngày: 23/12/2009
Địa chỉ: QL1A, TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi Nhánh DNTN Đức Thoong Tại Trảng Bom

Mã số thuế: 3600534506-001 - Thành lập ngày: 24/06/2010
Địa chỉ: 637, tỉnh lộ 767, thôn Tây Lạc - Xã Bắc Sơn - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

CN Trảng Bom - NHTM Cổ phần Đại á

Mã số thuế: 3600251642-007 - Thành lập ngày: 03/09/2008
Địa chỉ: B4-B5 Khu nhà ở phía bắc, QL 1, Thị Trấn - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi Nhánh Trảng Bom-Công Ty TNHH Thanh Bình

Mã số thuế: 3600351358-006 - Thành lập ngày: 15/04/2014
Địa chỉ: Số 150B/3, ấp Lộc Hòa - Xã Tây Hoà - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Chi Nhánh Trảng Bom - Công Ty TNHH Đông An

Mã số thuế: 3600355722-002 - Thành lập ngày: 31/03/2004
Địa chỉ: ấp Hòa Bình QL 1 A Xã Đông Hòa - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Chi nhánh ngân hàng NN & PTNN huyện Trảng Bom

Mã số thuế: 3600346894-003 - Thành lập ngày: 04/01/1999
Địa chỉ: TT Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động ngân hàng trung ương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị Xanh Trảng Bom

Mã số thuế: 3603489192 - Thành lập ngày: 06/09/2017
Địa chỉ: Số 06/C, ấp 1, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Minh Trảng Bom

Mã số thuế: 3603482278 - Thành lập ngày: 04/08/2017
Địa chỉ: B24, đường 29/4, KP 5, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Trảng Bom

Mã số thuế: 3603451248 - Thành lập ngày: 21/03/2017
Địa chỉ: Số 5, đường Cách Mạng Tháng 8, KP 4, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

UBND Xã Bom Bo

Mã số thuế: 3800147310 - Thành lập ngày: 18/09/1998
Địa chỉ: T - Huyện Bù Đăng - Bình Phước
Nghành nghề kinh doanh: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp